Tài khoản ngân hàng

QUÝ KHÁCH KHI CHUYỂN KHOẢN VUI LÒNG ĐỂ LẠI SỐ ĐIỆN THOẠI TRONG PHẦN NỘI DUNG

Tên tài khoản: Trần Trọng Luật

  • Ngân hàng: Techcombank – Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
  • Số tài khoản: 19033113234020

Tên tài khoản: Trần Trọng Luật

  • Ngân hàng: ACB – Ngân hàng thương mại Á Châu
  • Số tài khoản: 218875429